اصول اسکراب

اصول اسکراب در اتاق عمل

اصول اسکراب در اتاق عمل شامل : باز کردن پک باز کردن ست پوشیدن گان پوشیدن دستکش بسته پوشوندن گان...

ادامه مطلب