انسزیون جراحی

آموزش برش جراحی ترنسورس شکمی

ترنسورس به معنی عرضی است این برش میتواند در سمت چپ شکم یا راست انجام شود لایه ها در دو...

ادامه مطلب

آموزش برش جراحی فَنِنشتیل Pfannenstiel

این برش در جراحی های زنان کاربرد دارد که تلفظ آن در زبان فارسی کمی سخت بوده بنابراین تلفظ های...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون جراحی کوخر

این برش، برش اصلی در برداشت کیسه صفرا یا همون کله سیستکتومیه کلیه لایه هایی که باز و بسته میشن...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون شکمی شورون

میشه تو این عمل ها از این انسزیون استفاده کرد ، هرچند که روش میدلاین به این روش ارجح تره...

ادامه مطلب