بانداژ

آموزش بانداژ ایت (هشت انگلیسی) برای شکستگی های کلاویکل (فارسی)

آموزش بانداژ ایت یا هشت انگلیسی برای شکستگی های کلاویکل از دسته آموزش های کانال آپارات دانشگاه تهران بود که...

ادامه مطلب

پانسمان و بانداژ (فارسی)

در این فیلم آموزشی سرکار خانم بهرامی کارشناس پرستاری مرکز مهارت های بالینی اصول و مهارت های پانسمان و بانداژ...

ادامه مطلب