تانسیلکتومی

آموزش جراحی برداشتن لوزه (تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی) با دوبله فارسی

این ویدئو آموزش جراحی برداشتن لوزه هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک...

ادامه مطلب