تعویض هیپ

آموزش کامل جراحی توتال هیپ به اپروچ پوسترولترال با دوبله فارسی

این آموزش شامل: آناتومی کامل هیپ وسایل مورد نیاز وسایل شرکت انواع پروتز ها و… پ.ن: لطفا قبل از دیدن...

ادامه مطلب

آموزش کامل جراحی بای پولار به اپروچ لترال با دوبله فارسی

این آموزش شامل آناتومی کامل هیپ انواع برش ها وسایل مورد نیاز وسایل شرکت انواع پروتز ها و… لطفا قبل...

ادامه مطلب