جراحی رباتیک

جراحی رباتیک

از جمله جدیدترین شیوه های جراحی ، استفاده از ربات هاست که تو کل دنیا در حال توسعه اس مقدماتی...

ادامه مطلب