جراحی عروقی

عمل جراحی پلاک شریانی کاروتید(اندآرترکتومی)با دوبله فارسی

این ویدئو آموزش تصویری عمل جراحی برداشت پلاک شریانی شریان کاروتیده که به زبان فارسی دوبله شده .حین آموزش ویدئو...

ادامه مطلب