دایورتیکول زنکر

آموزش عمل جراحی دایورتیکول زنکر با دوبله فارسی

تو این ویدئو نحوه جراحی این عارضه به دو روش ترانس اورال و اپن رو توضیح دادم همچنین از آناتومی...

ادامه مطلب