درپ سزارین

آموزش درپ کردن بیمار برای عمل جراحی سزارین

درپ کردن برای عمل جراحی سزارین رو تو این ویدئو خواهید دید چون به طور تصویری کامل توضیح داده من...

ادامه مطلب