درپ میکروسکوپ

درپ کرن استریل میکروسکوپ جراحی برای عمل جراحی مغز با دوبله فارسی

میکروسکوپ یک وسیله خیلی کاربردی برای دید بهتر جهت عملای مغز و اعصابه خصوصا موقعی که تومور مغزی داریم و...

ادامه مطلب