روتاتورکاف

آموزش ترمیم آرتروسکوپی روتاتور کاف با دوبله فارسی

روتاتورکاف رو میشه با دو روش آرتروسکوپی و باز عمل کرد ، مزایای روش آرتروسکوپی خیلی بیشتر از روش باز...

ادامه مطلب