خانه برچسب ریورس ترندلنبرگ

برچسب: ریورس ترندلنبرگ

دیگر مطالب این دسته بندی

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

0
در مورد موضوع امروزمون صحبت میکنیم در اصل این یک قسمت از مبحث هموستاز ایجنت (مواد خون بند آورنده) هست که من قسمتیش رو‌ میگم...