ساکشن

نکات کار با دستگاه کوتر و ساکشن در اتاق عمل

این ویدیو رو برا دانشجوهای خودم توضیح دادم و گفتم برای بقیه دانشجوها هم قرارش بدم ببینن توی این ویدیو...

ادامه مطلب