سرویکس

آموزش عمل جراحی برداشت بافت نمونه از سرویکس

یشترین میزان کنسر ها در رحم در ناحیه سرویکس رخ میده وقتی که داریم هیستروسکوپی میکنیم اگر به هایپرپلازی سلولی...

ادامه مطلب