سوزنگیر لاپاراسکوپی

بخیه با سوزنگیرهای لاپاراسکوپی پلی آگزیال (چند محوره)

سر این سوزنگیر منعطف بوده که در واقع پلی آگزیال هست یعنی کامل میچرخه و بخیه زدن رو داخل شکم...

ادامه مطلب