شفت هومروس

آموزش جراحی پلاک گذاری شفت هومروس با دوبله فارسی

ویدئو حاضر در رابطه با ترمیم شکستگی شفت هومروس یا بازو با دوبله فارسی و اپروچ پوستریور هست همه نکات...

ادامه مطلب