شنت مغز

آموزش عمل جراحی تعبیه شنت مغز به پریتوئن (نوزاد و بزرگسال) با دوبله فارسی

از جمله عمل های جراحی شایع در فیلد مغز و اعصاب گذاشتن شنت مغز هست که این شنت دائمیه و...

ادامه مطلب