شکستگی آرنج

آموزش ترمیم شکستگی آرنج در کودکان با دوبله فارسی

تو این ویدئو ترمیم شکستگی آرنج به روش پین گذاری رو به فارسی دوبله کردم . عمل سختی نیست و...

ادامه مطلب