شکستگی هومروس

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با دوبله فارسی

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با استفاده از دو پلاک آناتومیک ،پیچ کانولا و تنشن بند رو به فارسی براتون...

ادامه مطلب