خانه برچسب شکستگی هومروس

برچسب: شکستگی هومروس

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی ویترکتومی با دوبله فارسی

2
ویترکتومی در چشم تقریبا معادل با لاپاراسکوپی یا آرتروسکوپیه به این شکل که ما با ابزار آندوسکوپی میریم داخل چشم و زجاجیه رو‌خالی میکنیم بعد...

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

آموزش انسزیون جراحی میلارد