فیستول شریانی

آموزش عمل جراحی فیستول شریانی وریدی با دوبله فارسی

این ویدئو آموزش آموزش عمل جراحی ایجاد فیستول شریانی وریدی که به زبان فارسی دوبله شده این عمل جراحی برای...

ادامه مطلب