فیستول مری

آموزش جراحی فیستول و آترزی مری در نوزادان به دو روش باز و توراکوسکوپی

تو این ویدیو آموزش قدم به قدم از مراحل جراحی آترزی مری به همراه فیستول تراشه و مری رو کامل...

ادامه مطلب