فیستول مقعد

آموزش عمل جراحی فیستول آنال با دوبله فارسی

تو این ویدیو به دو روش جراحی درمان فیستول آنان توضیح داده شده روش اول فیستولوتومی و روش دوم فیستولکتومی...

ادامه مطلب