فیوژن انشت

آموزش جراحی فیوژن انگشت شصت پا با دوبله فارسی

آموزش حاضر در رابطه با آرترودز مفصل انگشت شصت پا (هالوکس) هست که به فارسی دوبله شده . همه نکات...

ادامه مطلب