لوله فالوپ

آموزش عمل جراحی برداشت (سالپنژکتومی) و بستن لوله (تی ال) فالوپ

این جراحی اندیکاسیون هاش شامل پیشگیری از متاستاز کنسر های رحم به تخمدان حاملگی خارج رحمی تی ال یا همون...

ادامه مطلب