لیفت صورت

آموزش جراحی کشیدن پوست صورت (فیس لیفت) ریتیدکتومی

این ویدئو آموزش جراحی فیس لیفت هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک...

ادامه مطلب