میل جنسی

تاثیر ختنه روی فعالیت جنسی آقایان

در مقاله ای که در سال ۲۰۰۷ در سئول کره جنوبی انجام شد این موضوع بررسی گردید که آیا ختنه...

ادامه مطلب