میکروسرجری

آموزش ست جراحی میکروسرجری

انواع ابزارهای ست جراحی میکروسرجری و نکات مربوط به اونو برای دانشجوهامون گفتم و فیلم گرفتیم ابزارهای مهمی مثل سوزنگیر...

ادامه مطلب