هماتوم ساب دورال

تفاوت هماتوم ساب دورال و اپی دورال

تفاوت هماتوم ساب دورال و اپی دورال

ی توضیح مختصر راجع به سی تی مغز در خونریزیا میذارم دوس داشتید نگاه کنید البته بعدا تو بحث تفسیر...

ادامه مطلب