هموروئید

آموزش ست همورویید فیشر و فیستول آنال

از همین ست برای سه عمل جراحی ناحیه آنال میشه استفاده کرد کلیه نکات کار با ابزارها و چیدمان برای...

ادامه مطلب

آموزش جراحی هموروئید با دوبله فارسی

آموزش جراحی هموروئید با دوبله فارسی یا همون بواسیر . سعی کردم کلیه نکات ،آناتومی و وسایل جراحی مورد نیاز...

ادامه مطلب