همی آرتروپلاستی

آموزش کامل جراحی بای پولار به اپروچ لترال با دوبله فارسی

این آموزش شامل آناتومی کامل هیپ انواع برش ها وسایل مورد نیاز وسایل شرکت انواع پروتز ها و… لطفا قبل...

ادامه مطلب

آموزش کامل جراحی همی آرتروپلاستی هیپ (بای پولار) به اپروچ پوسترولترال با دوبله فارسی

طبق قولی که در رابطه با تعویض مفصل داده بودم سه آموزش کامل تعویض مفصل رو قرار خواهم داد این...

ادامه مطلب