همی کولکتومی

آموزش عمل جراحی همی کولکتومی راست با دوبله فارسی

برداشت کولون از جمله عمل های جراحی رایج این روزای اتاق عمله کولون از سکوم شروع و تاسیگمویید ادامه داره...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی در آوردن قسمتی از روده بزرگ (همی کولکتومی) با دوبله فارسی

این ویدئو آموزش عمل جراحی در آوردن قسمتی از کولون (همی کولکتومی) هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین...

ادامه مطلب