هیسترکتومی

آموزش عمل جراحی هیسترکتومی لاپاراسکوپی (برداشت رحم)

هیسترکتومی لاپاراسکوپی هم جزو عملای جراحی کم تهاجم برای درآرودن رحم در زنان هست توی این ویدئو خواهیم دید که...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی هیسترکتومی واژینال (برداشت رحم)

واژینال هیسترکتومی یعنی برداشت رحم از طریق واژن که در واقع بین روش های دیگر هیسترکتومی روش انتخاب طلایی محسوب...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال (برداشت رحم)

وی این ویدیو کلیه مراحل عمل جراحی اپن هیسترکتومی شرح داده شده کلیه نکات آناتومیک لندمارک ها و هر چه...

ادامه مطلب

آموزش آناتومی رحم و هیسترکتومی

فیلد زنان از جمله فیلدهایی هست که جراحیاش تو اتاق عمل خیلی رایجه اما منابع آموزشیش کمه با این ویدیو...

ادامه مطلب