خانه برچسب پای پرانتزی

برچسب: پای پرانتزی

ژنوواروم و ژنوولگوم

0

دیگر مطالب این دسته بندی

اصول اسکراب در اتاق عمل

7
اصول اسکراب در اتاق عمل شامل : باز کردن پک باز کردن ست پوشیدن گان پوشیدن دستکش بسته پوشوندن گان به جراح دادن دستکش به جراح تنظیم ست روی ترالی جراحی نحوه...