پوبیس

آموزش عمل جراحی شکستگی لگن در ناحیه پوبیس با دوبله فارسی

ناحیه پوبیس در لگن جزو رایج ترین نواحی شکستگی هست که عموما در ترکیب با بقیه شکستگی های لگن خصوصا...

ادامه مطلب