خانه برچسب ژلفوم

برچسب: ژلفوم

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

0

دیگر مطالب این دسته بندی

اصول اسکراب در اتاق عمل

5
اصول اسکراب در اتاق عمل شامل : باز کردن پک باز کردن ست پوشیدن گان پوشیدن دستکش بسته پوشوندن گان به جراح دادن دستکش به جراح تنظیم ست روی ترالی جراحی نحوه...