کنسر

آموزش عمل جراحی برداشت بافت نمونه از سرویکس

یشترین میزان کنسر ها در رحم در ناحیه سرویکس رخ میده وقتی که داریم هیستروسکوپی میکنیم اگر به هایپرپلازی سلولی...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی والوکتومی

کنسرها و یا زایده های هایپرپلازی میتونن برای افرادی که بهشون مبتلا میشن خطرناک باشه بنابراین باید اقدام به برداشت...

ادامه مطلب