کولوستومی

آموزش عمل جراحی کولوستومی و ایلئوستومی با دوبله فارسی

انواع استومی:؛ تقسیم بندی بر اساس شکل: end استومی- loop ایلیوستومی- tube ایلیوستومی. بیشترین کاربرد اند ایلوستومی و لوپ ایلوستومی...

ادامه مطلب