گان جراحی

آموزش گان‌به گان کردن در جراحی

توی این ویدئو نحوه گان به گان کردن سر عمل جراحی به عنوان اسکراب نحوه دستکش دادن به جراح و...

ادامه مطلب