گرافت فیبولار

آموزش جراحی برداشت گرافت استخوانی فیبولا با دوبله فارسی

هرجا از بدن نیاز به گرافت استخوانی باشه از این ناحیه میتونن گرافت استخوانی بردارن این ویدئو به نحوه برداشت...

ادامه مطلب