آموزش انواع درپ های جراحی رایج در اتاق عمل

این ویدیو شامل روتین درپ بیمار برای عمل های جراحی متفاوتی هست توجه داشته باشید خیلی از درپ ها مشابه هم هستند فقط جاشون با هم...