تفاوت اش, والشام در ست گوش و حلق و بینی

این دوتا وسیله جزو وسایل سخت برای یادگیری در ست هستن چرا که خیلی شبیه همدیگه ان تو این ویدیو با هم خواهیم دید که...