خانه مینی دیسکاشن

مینی دیسکاشن

آموزش های کوتاه در مورد رشته اتاق عمل

انواع قلم کوتر بای پولار

2

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

0

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه هفت

0
مباحث این جلسه شامل : آناتومی حلق و حنجره تانسیلکتومی آدنوئویدکتومی تراکئوستومی لارنگوسکوپی   مشاهده در آپارات       مشاهده در یوتیوب