دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش برهول زدن در جراحی مغز و اعصاب با دوبله فارسی

2
اینجا آموزش برهول زدن دستی و با دستگاه تروپان اتوماتیک رو توضیح دادم اگه براتون سواله برهول چی هست باید بگم که برهول همون سوراخ...

آموزش برش جراحی مک برنی

آناتومی آئورت شکمی

شکستگی قوزک داخلی و خارجی پا

0
پل زدن در بخیه

آموزش پل زدن در بخیه پلاستیک

0

آموزش انواع ابزارهای سیستوسکوپی

0