چگونه دیسک کمر میگیریم ؟!

0

ابداع جالبی در نخ های جراحی

0

دیگر مطالب این دسته بندی

تفاوت پیچ کنسلول و کورتیکال

2
این‌پیچ‌ کورتیکال رو ببینید ی سری اصطلاحات داره راجع بهش حرف میزنم که یبار برای همیشه علمی و‌کاملا اساسی فرق دو نوع پیچ کورتیکال و کنسلوس...

سندرم کمپارتمان چیست ؟