خانه برچسب استپلر اندولومن

برچسب: استپلر اندولومن

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی برداشت تخمدان (اوفورکتومی)

0
جراحی برداشت تخمدان همراه با سالپنژکتومی صورت میگیره در در موارد کنسر های تخمدان تخمدان پلی کیستیک اندومتریوز و تورشن تخمدان انجام میشه این برداشت تخمدان رو میشه در...

تانسیلکتومی