خانه برچسب بیحسی لوکال

برچسب: بیحسی لوکال

دیگر مطالب این دسته بندی

سوزنگیر لاپاراسکوپی جراحی نوین

0
این سوزنگیر متفاوت از سوزنگیرای لاپاراسکوپی رایج در اتاق عمل هست تو ویدئو خوهید دیدکه به چه میزان کار جراح رو راحت کرده  

ست ماستکتومی