ترمیم اینگوئینال

آموزش عمل جراحی اورکیکتومی با دوبله فارسی

  در کنسرهای تستیس یا بیضه باید با عمل جراحی بیضه رو خارج کرد برای این منظور از برش اینگوئینال...

ادامه مطلب