خانه برچسب تروپان

برچسب: تروپان

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه سه

0
مباحث این جلسه شامل : جراحی در ترومای قفسه سینه برنامه ريزی در جراحي اورژانس قفسه سینه پنوموتوراکس ویدئوی جراحی چست تیوب گذاری تامپوناد قلبی صدمات دیافراگم ((جزوه این جلسه در...