تنظیمات کوتر

آموزش انواع مودها و تنظیمات کوتر جراحی

تو این ویدیو همه دکمه ها و تنظیمات روی دستگاه کوتر رو برای دانشجویان عزیزمون شرح دادم که از این...

ادامه مطلب