تکنیک های یادگیری

۱۳ نکته برای یادگیری؛ علم یادگیری بهتر

این ویدئو در یوتیوب حدود ۶ میلیون بار دیده شده منم دیدم و گفتم برای دانشجوهای عزیزمون و بقیه عزیزانی...

ادامه مطلب