تیروئیدکتومی

آموزش عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی با آناتومی جراحی

توتال تیروئیدکتومی و همی تیروئیدکتومی جزو عمل های غدد در جراحی گوارش هستند بخاطر حساسیت ارگان های اطرف تیرویید، جراحی...

ادامه مطلب

آموزش جراحی تیروئیدکتومی با دوبله فارسی

این ویدئو آموزش عمل جراحی توراکوتومی هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک...

ادامه مطلب