خانه برچسب سیس ترانک

برچسب: سیس ترانک

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کار با دستگاه هارمونیک جراحی با دوبله فارسی

6
تیغ هارمونیک از جمله وسایل نوین و پرکاربرد در جراحی هاست برای دایسکشن و هموستاز سرعت جراحی رو خیلی بالاتر میبره اینجا همه نکات پیرامون این...

آموزش انسزیون جراحی کوخر